Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv odborov na trh práce vo vybraných zemiach OECD
Autor: Bc. Veronika Rajniaková
Pracovisko: Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Oponent:Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Vplyv odborov na trh práce vo vybraných zemiach OECD
Abstrakt:Rajniaková, V. Vplyv odborov na trh práce vo vybraných zemiach OECD. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2018. Táto bakalárska práca je zameraná na zistenie a preskúmanie vzťahu, ktorý existuje medzi odbormi a ukazovateľmi vývoja na trhu práce, s dôrazom na nezamestnanosť. Na základe definovania ukazovateľov vyjadrujúcich silu odborov je analyzovaný ich ekonomický dopad, ktorý podľa záverov rôznych štúdií nie je úplne jednoznačný a vplyv odborov na trh práce sa pre rôzne krajiny môže líšiť. Výsledky, ktoré boli dosiahnuté a prezentované v druhé časti práce venovanej empirickej analýze panelových dát potvrdzujú, že vzťah odborov a nezamestnanosti je rozdielny v jednotlivých skupinách zemí podľa typu ich sociálnych systémov, v ktorých tak odbory disponujú vzájomne odlišnou silou.
Kľúčové slová:Panelová analýza dát, Kolektívne vyjednávanie, Odbory, OECD, Trh práce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Aleš Franc, Ph.D..