Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47985
Univerzitný e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekonomie (PEF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Faktory ovplyvňujúce príliv cudzincov na český pracovný trh
Autor: Bc. Marek Kyjak
Pracovisko: Ústav ekonomie (PEF)
Vedúci práce: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Breinek, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Faktory ovplyvňujúce príliv cudzincov na český pracovný trh
Abstrakt:Práca sa zaoberá porovnaním migračných faktorov ovplyvňujúcich pracovnú migráciu: vzdialenosti a ekonomickej situácie. Pre meranie ekonomickej situácie je zostrojený index z niekoľkých ekonomických ukazovateľov: HDP, HNP, zamestnanosť a celkové rezervy štátov. V teoretickej časti sú definované pojmy vzťahujúce sa k migrácií, sú popísané kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky pracovnej migrácie a tiež konkrétne podmienky pracovnej migrácie v Českej republike. V analytickej časti je najprv skonštruovaný index ekonomickej situácie štátov a následne je analyzovaný vzťah medzi počtom prichádzajúcich cudzincov na český pracovný trh na jednej strane a vzdialenosťou a ekonomickou situáciou na strane druhej.
Kľúčové slová:cudzinci, vzdialenosť, pracovný trh, imigrácia, motivačné faktory, migrácia, ekonomická situácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Aleš Franc, Ph.D..