Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Identification number: 47985
University e-mail: ales.franc [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Economics (FBE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

University e-mail box last checked on 10/23/2019 09:10.
 
Office phone number:+420 545 132 543
Office address: DE FBE, Zemědělská 1, 61300 Brno
Office number:BA39N5028 (Q5.28)
Consulting hours:Ve zkouškovém období probíhají konzultace na základě dohody e-mailem.
Note:Pro případné vedení bakalářské nebo diplomové práce požaduji vypracovaný materiál, který bude obsahovat: předpokládaný cíl práce (výzkumnou otázku), metodiku řešení, předpokládanou strukturu práce a seznam dosud prostudované literatury k tématu. Téma musí mít vazbu k oboru, který student studuje a v souladu s odborným zájmem vedoucího (viz témata na nástěnce před Ústavem ekonomie). Na dotazy ohledně volného místa na vedení BP není v mých možnostech odpovídat - pošlete mně vždy propracovaný záměr práce, který bude splňovat výše uvedené požadavky.

User information in vCard formatUser information in vCard format