Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

     
     
Publikácie
     
     
Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALÁMKOVÁ, D. -- ČENĚK, J. -- ŠAŠINKA, Č. -- TSAI, J L. Vplyv špecifických vlastností podnetového materiálu na očné pohyby u osob z dvou rozdielnych kultur. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 280--288. ISBN 978-80-244-5731-4.

Originálny názov:
Vplyv špecifických vlastností podnetového materiálu na očné pohyby u osob z dvou rozdielnych kultur
Anglický názov: How specific characteristics of used stimuli influence the eye movements of participants from two different cultures
Autor:
Daniela Halámková
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Jie Li Tsai
Pracovisko:
Ústav sociálních studií
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Charakter článku:
odborné zdelenie
Číslo časti:
Od strany: 280
Do strany:
288
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Kognitívny štýl osôb z rôznych kultúr sa môže líšiť. Podľa niektorých autorov používajú osoby západnej kultúry skôr analytický kognitívny štýl, osoby z východnej kultúry zase holistický. Výskum však prináša nekonzistentné výsledky. Pomocou eye trackingu sme skúmali vnímanie komplexných scén s fokálnymi objektmi u českých a tajvanských študentov. V príspevku predstavíme exploratívnu analýzu očných pohybov so zameraním sa na vlastnosti podnetového materiálu. Pri analýze berieme do úvahy pozíciu fokálneho objektu, bohatosť pozadia a konkrétne charakteristiky fokálneho objektu (živý vs. neživý, smer pohľadu). Možný vplyv zadanej úlohy a použitého podnetového materiálu je v súčasnej literatúre diskutovaný; presná povaha tohoto vplyvu môže priniesť užitočné informácie pre budúci výskum.
Popis v anglickom jazyku:
Cognitive style may differ in people from various cultures. According to some authors people from eastern cultures prefer analytic cognitive style, while those from the western cultures prefer the holistic cognitive style. However research brings mixed results. We used eye tracking to explore the visual strategies of Czech and Taiwanese students while viewing complex scenes with focal objects. In this text we present an explorative analysis of eye movements with the main focus on the characterictics of used stimuli. We take the position of the focal object, background characteristics and specific characteristics of the focal object (animal vs. object, eye gaze direction) into consideration. In the recent literature a possible influence of given task and used stimuli has been discussed; a deeper insight into these processes might be useful for future research.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: cross-cultural research, eye-tracking, cognitive style
čeština: kognitivní styl, mezikulturní výzkum, eye-tracking
Odbor výsledku:
Psychology (including human - machine relations)
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5731-4.

Originálny názov: PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Anglický názov:
Editor:
Pracovisko:
Ústav sociálních studií
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-244-5731-4
Vydavateľ:
Univerzita Palackého v Olomouci
Miesto vydania:
Olomouc
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Uplatnenie na projektoch: Mimoprojektový výzkum
Poznámka:
https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 
Záznam vložil:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Posledná zmena: 23.06.2020 19:09 (Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -