Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

Kontakty
     
     Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠAŠINKOVÁ, A. -- ŠAŠINKA, Č. -- UGWITZ, P. -- FITZ, J. -- STACHOŇ, Z. -- ČENĚK, J. -- LACKO, D. -- LU, W L. -- JUŘÍK, V. Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 234--240. ISBN 978-80-244-5731-4.

Originálny názov:
Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu
Anglický názov:
Eye-tracking technology in immersive virtual reality: Possibilities and limitations in cross-cultural research
Autor:
Alžběta Šašinková
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Pavel Ugwitz
Jan Fitz
Zdeněk Stachoň
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
David Lacko
Wei lun Lu
Vojtěch Juřík
Pracovisko: Ústav sociálních studií
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Charakter článku:
odborné zdelenie
Číslo časti:
Od strany:
234
Do strany: 240
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Možnosti realizace výzkumných experimentálních designů jsou vždy limitovány vlastnostmi technologického řešení, které je pro vlastní sběr dat užito. Cílem příspěvku je prezentovat hardwarové a softwarové řešení technologie eye-trackingu implementovaného do zařízení pro imerzivní virtuální realitu, které bylo navrženo pro realizaci interkulturní studie. Studie samotná je zaměřena na postihování rozdílů ve vizuální percepci a hlavním parametrem je sledování odlišné distribuce pozornosti na fokální objekty scény, resp. pozadí. Pro daný experiment byl použit HW: Eye-tracking kit Pupil Labs pro HMD; HTC Vive Pro. Samotná výzkumná baterie včetně záznamu eye-trackingových dat byla vytvořena v prostředí enginu Unity. Cílem příspěvku je prezentovat mj. charakter zaznamenaných eye-trackingových dat a možných typů analýz.
Popis v anglickom jazyku: Experimental designs are always limited by the possibilities of technological solutions used for data collection. This paper aims at presenting hardware and software solution for eye-tracking implemented in an immersive virtual reality device, which was designed for the purpose of a cross-cultural study. This study focuses on differences in visual perception, and distribution of attention on focal objects and the scene’s background is the main parameter to measure. As for hardware, eye-tracking kit by Pupil Labs and HTC Vive Pro head mounted display were used. The experimental stimuli including eye-tracking data collection component were created in the Unity engine. This paper presents inter alia the nature of the collected eye-tracking data and selected options for their analysis.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: virtual reality, cross-cultural research, eye-tracking
čeština: virtuální realita, mezikulturní výzkum, eye-tracking
Odbor výsledku:
Psychology (including human - machine relations)
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5731-4.

Originálny názov:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Anglický názov:
Editor:
Pracovisko: Ústav sociálních studií
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-244-5731-4
Vydavateľ:
Univerzita Palackého v Olomouci
Miesto vydania:
Olomouc
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Uplatnenie na projektoch: Mimoprojektový výzkum
Poznámka:
https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -