Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

     
     
Publikácie
     
     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LACKO, D. -- ČENĚK, J. -- ŠAŠINKA, Č. -- UGWITZ, P. -- ŠAŠINKOVÁ, A. -- LU, W L. -- STACHOŇ, Z. Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl - předběžná analýza. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 201--212. ISBN 978-80-244-5731-4.

Originálny názov:
Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl - předběžná analýza
Anglický názov: Convergent validity of several methods measuring analytic and holistic cognitive style - preliminary analysis
Autor:
David Lacko
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Pavel Ugwitz
Alžběta Šašinková
Wei lun Lu
Zdeněk Stachoň
Pracovisko:
Ústav sociálních studií
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Charakter článku:
odborné zdelenie
Číslo časti:
Od strany:
201
Do strany: 212
Počet strán:
12
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku: Teorie holistického a analytického kognitivního stylu je v současné době jednou z prominentních teorií s ambicí popsat a vysvětlit mezikulturní odlišnosti v percepci a kognici. Tento příspěvek se zaměřuje na čtyři nově adaptované metody měření kognitivního stylu, u kterých zjišťuje souběžnou validitu s již validovanou zahraniční metodou E-CSA W/A, která je založena na nejpoužívanější metodě Cognitive Style Analysis (CSA) a tradičním testu skrytých figur (EFT). Zbylé metody byly vytvořeny na základě dalších metod často používaných v mezikulturních výzkumech kognitivního stylu – Navonových hierarchických figur a Framed-Line testu (FLT). Jedná se o předběžnou analýzu na menším vzorku českých participantů. Součástí příspěvku je korelační analýza použitých testů, která poukazuje na různé aspekty validity teorie analytického a holistického kognitivního stylu.
Popis v anglickom jazyku:
The theory of holistic and analytic cognitive style is currently one of the most prominent theories with the ambition to describe and explain cross-cultural differences in perception and cognition. This paper is focused on four newly adapted methods of cognitive style measurement trying to establish convergent validity of these methods with already validated method E-CSA-W/A that is based on a commonly used methods Cognitive style analysis (CSA) and Embedded Figures test (EFT). The methods we are trying to validate are based on Navon hierarchical figures and Framed-line-test (FLT) that are also commonly used in cross-cultural cognitive style research. This analysis is preliminary, and it was conducted on a smaller sample of Czech participants. The data are analyzed using a correlational analysis of the used tests trying to reveal the validity for the theory of holistic and analytic cognitive style.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: holistic, analytic, cognitive style
čeština: holistický, analytický, kognitivní styl
Odbor výsledku: Psychology and cognitive sciences
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1234
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5731-4.

Originálny názov:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Anglický názov:
Editor:
Pracovisko:
Ústav sociálních studií
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-244-5731-4
Vydavateľ: Univerzita Palackého v Olomouci
Miesto vydania:
Olomouc
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Uplatnenie na projektoch: Mimoprojektový výzkum
Poznámka:
https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 
Záznam vložil: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -