Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty
     
     
Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠAŠINKOVÁ, A. -- ŠAŠINKA, Č. -- STACHOŇ, Z. -- LACKO, D. -- ČENĚK, J. -- UGWITZ, P. -- LU, W L. -- JUŘÍK, V. -- HALÁMKOVÁ, D. Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie. In PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 44--48. ISBN 978-80-244-5731-4.

Originálny názov:
Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie
Anglický názov:
Individual differences in cognitive processing of alternative cartographic visualizations: Experimental design and pilot study
Autor: Alžběta Šašinková
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Zdeněk Stachoň
David Lacko
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Pavel Ugwitz
Wei lun Lu
Vojtěch Juřík
Daniela Halámková
Pracovisko:
Ústav sociálních studií
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Charakter článku: odborné zdelenie
Číslo časti:
Od strany:
44
Do strany:
48
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Příspěvek představuje koncept experimentálního designu. Cílem experimentu je zkoumat kognitivní zpracování různých kartografických metod vizualizace v kontextu kognitivního stylu. V kartografii se k reprezentaci dat vyžívají různorodé metody. V naší studii jsme srovnávali dvě metody zobrazení bivariantních map: tzv. intrinsic a extrinsic. Během experimentu plnili participanti úkoly spojené s mapou a následně jim byl administrován Test složené figury (Compound Figure Test), který na bipolární škále rozlišuje analytický a holistický kognitivní styl. Studie stála na předpokladu, že analyticky orientovaní jedinci budou relativně efektivnější v práci s mapou využívající intrinsic metodu, zatímco holisticky orientovaní jedinci si povedou lépe při práci s extrinsic metodou zobrazení. Individuální rozdíly jsou zkoumány rovněž s ohledem na zvažované interkulturní rozdíly mezi západní a východoasijskou kulturní oblastí.
Popis v anglickom jazyku:
The paper presents a concept of an experimental design and its statistical analysis. The objective of the experiment is to examine cognitive processing of various cartographic visualizations in regard to an individual’s cognitive style. In cartography, alternative methods may be used to represent data. In our study, two forms of representation of bivariate maps were utilized: intrinsic and extrinsic. In the experiment, map reading tasks were followed by a Compound Figure Test, which distinguishes analytic and holistic individuals on a bipolar scale. The study is based on a hypothesis that analytic individuals would be relatively more efficient when the intrinsic method is applied, while - vice versa - holistic individuals would do better when the extrinsic method is applied. Individual differences are examined with the considered future cross-cultural comparison in mind.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: bivariate maps, cartographic visualization, cognitive style
čeština: kartografická vizualizace, bivariantní mapy, kognitivní styl
Odbor výsledku:
Psychology and cognitive sciences
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5731-4.

Originálny názov:
PhD Existence 2020 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech
Anglický názov:
Editor:
Pracovisko:
Ústav sociálních studií
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-244-5731-4
Vydavateľ:
Univerzita Palackého v Olomouci
Miesto vydania:
Olomouc
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Uplatnenie na projektoch:
Mimoprojektový výzkum
Poznámka:
https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 23.06.2020 19:09 (Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -