Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

          Publikácie
     
     
Vedené práce
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
Autor: Bc. Markéta Akai
Pracovisko:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje procesu adaptace Nepálců na české kulturní prostředí. Zkoumá zejména, jak jsou Nepálci schopni se přizpůsobit životu v české společnosti a jaké změny tento proces vyvolává v jejich každodenním životě. Teoretická část se zabývá základními pojmy, jež úzce souvisí s adaptací, jako je kultura, socializace, enkulturace a akulturace. Dále následuje téma samotné adaptace, její teorie a s ní související kulturní šok. Na závěr teoretické části je stručně popsán výzkum G. Hofstedeho, který slouží ke srovnání národních kultur. Konkrétně jsou porovnány hodnoty české a nepálské kultury. Interpretace výsledků rozhovorového šetření, kterého se zúčastnilo deset nepálských imigrantů žijících v České republice, jsou uvedeny v praktické části bakalářské práce. V neposlední řadě výsledky také ukázaly, jak nepálští účastníci výzkumu vnímají a reagují na české kulturní prostředí a jeho obyvatelstvo. Z výzkumu vyplývá, že se jeho participanti dovedou úspěšně adaptovat na českou kulturu.
Kľúčové slová:
adaptace, akulturace, Česká republika, kultura, kulturní šok, národní kultura, Nepálec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..