Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

     Lesson          
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The Process of cultural adaptation of Nepalese to the Czech culture
Written by (author):
Bc. Markéta Akai
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
Summary:Tato bakalářská práce se věnuje procesu adaptace Nepálců na české kulturní prostředí. Zkoumá zejména, jak jsou Nepálci schopni se přizpůsobit životu v české společnosti a jaké změny tento proces vyvolává v jejich každodenním životě. Teoretická část se zabývá základními pojmy, jež úzce souvisí s adaptací, jako je kultura, socializace, enkulturace a akulturace. Dále následuje téma samotné adaptace, její teorie a s ní související kulturní šok. Na závěr teoretické části je stručně popsán výzkum G. Hofstedeho, který slouží ke srovnání národních kultur. Konkrétně jsou porovnány hodnoty české a nepálské kultury. Interpretace výsledků rozhovorového šetření, kterého se zúčastnilo deset nepálských imigrantů žijících v České republice, jsou uvedeny v praktické části bakalářské práce. V neposlední řadě výsledky také ukázaly, jak nepálští účastníci výzkumu vnímají a reagují na české kulturní prostředí a jeho obyvatelstvo. Z výzkumu vyplývá, že se jeho participanti dovedou úspěšně adaptovat na českou kulturu.
Key words:adaptace, akulturace, Česká republika, kultura, kulturní šok, národní kultura, Nepálec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..