Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnotové orientace v kontextu náboženského přesvědčení
Autor: Bc. Darina Ličková
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnotové orientace v kontextu náboženského přesvědčení
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá vztahem hodnot a náboženstvím, hodnotovým žebříčkem jedinců s náboženským přesvědčením a jejich mírou podobnosti. Cílem práce je zjistit, zdali jednotlivá náboženství ovlivňují hodnotový žebříček svých vyznavačů, porovnání hodnotových žebříčků uvnitř jednotlivých náboženských skupin, a vztah mezi hodnotami a vybranými sociodemografickými proměnnými. Výzkumnou část práce tvoří kvantitativní dotazník, jehož následnou analýzou jsme schopni zhodnotit a porovnat hodnotové preference nábožensky orientovaných jedinců a vliv sociodemografických proměnných na hodnotový žebříček.
Klíčová slova:filosofie, hodnoty, náboženství, víra, žebříček hodnot

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..