Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Factors influencing the subjective well-being
Written by (author):
Bc. Alžběta Krejčí
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Faktory ovlivňující subjektivně prožívané pocity štěstí
Summary:
Tato práce je součástí interkulturního výzkumu. Zabývá se tématem z pozitivní psychologie, což je nová psychologická disciplína 21. století. Jedná se o výzkum subjektivně prožívaného štěstí (well-being). Jsou rozebírány faktory, které well-being ovlivňují, včetně faktorů psychologických, sociálních, ekonomických a demografických. Největší důraz je kladen na psychologické faktory, a to emoční inteligenci. Cílem vlastního výzkumu bylo zjistit vliv jednotlivých faktorů a analyzovat tyto vlivy statistickou metodou vícenásobné lineární regrese. Ze všech zkoumaných faktorů bylo zjištěno, že nejvíce signifikantní vliv na well-being mají emoční dovednosti a kompetence a schopnost emoční regulace. Konkrétně schopnost regulace vnějšího emočního projevu a schopnost ovládání svých vlastních emocí v dané situaci. Tato zjištění by mohla být dále použita v širším mezinárodním výzkumu, kde se výsledky z jednotlivých zemí porovnávají v závislosti na kulturním pozadí.
Key words:
well-being, emoční dovednosti a kompetence, duševní zdraví, štěstí, emoční inteligence, emoční regulace, demografické faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..