Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Faktory ovlivňující subjektivně prožívané pocity štěstí
Autor: Bc. Alžběta Krejčí
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Faktory ovlivňující subjektivně prožívané pocity štěstí
Abstrakt:Tato práce je součástí interkulturního výzkumu. Zabývá se tématem z pozitivní psychologie, což je nová psychologická disciplína 21. století. Jedná se o výzkum subjektivně prožívaného štěstí (well-being). Jsou rozebírány faktory, které well-being ovlivňují, včetně faktorů psychologických, sociálních, ekonomických a demografických. Největší důraz je kladen na psychologické faktory, a to emoční inteligenci. Cílem vlastního výzkumu bylo zjistit vliv jednotlivých faktorů a analyzovat tyto vlivy statistickou metodou vícenásobné lineární regrese. Ze všech zkoumaných faktorů bylo zjištěno, že nejvíce signifikantní vliv na well-being mají emoční dovednosti a kompetence a schopnost emoční regulace. Konkrétně schopnost regulace vnějšího emočního projevu a schopnost ovládání svých vlastních emocí v dané situaci. Tato zjištění by mohla být dále použita v širším mezinárodním výzkumu, kde se výsledky z jednotlivých zemí porovnávají v závislosti na kulturním pozadí.
Klíčová slova:well-being, emoční dovednosti a kompetence, duševní zdraví, štěstí, emoční inteligence, emoční regulace, demografické faktory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..