Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Attitudes of Czech citizens towards immigrants: Analasys of the influence of spirituality and other factors
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Postoje Čechů k imigrantům: Analýza vlivu spirituality a dalších faktorů
Summary:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných faktorů, které mohou ovlivňovat vztah a postoje Čechů k imigrantům. Teoretická část všeobecně pojednává o pojmu migrace, jejích typech a příčinách. Dále se práce zabývá postoji evropské společnosti k imigrantům. V této souvislosti se také věnuje spiritualitě a religiozitě a jejich demografickému rozložení v České republice. Hlavním cílem empirické části je zjistit, zda, a do jaké míry, má spiritualita vliv na postoje respondentů k přistěhovalcům z muslimských zemí. Kromě toho práce zjišťuje, zda má na postoje respondentů vliv jejich věk, pohlaví, vzdělání a osobní setkání s lidmi vyznávajícími islám.
Key words:
postoje, spiritualita, islám, migrace, religiozita, přistěhovalec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..