Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Předsudky a stereotypy vůči vybrané skupině obyvatel: studie s využitím metody primingu
Autor: Bc. Klára Netolická
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Martin Kovanič, MA, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Předsudky a stereotypy vůči vybrané skupině obyvatel: studie s využitím metody primingu
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání sociálních předsudků a stereotypů vůči vybrané skupině obyvatel. Nejprve tedy teoreticky seznamuje s danou problematikou a následně tuto problematiku prakticky zkoumá pomocí primingové manipulace a kvantitativního výzkumu. Cílem této bakalářské práce je, na základě získaných informací, ověřit teorii, že primingová metoda má moc ovlivnit bezprostřední reakci respondentů. V teoretické části práce definuji základní pojmy týkající se této problematiky. Praktickou část tvoří práce se segmentem studentů, ta proběhla formou dotazníků a skupinových rozhovorů. Závěrem práce je shrnutí a zhodnocení celé problematiky, na kterou se bakalářská práce zaměřuje.
Kľúčové slová:předsudky, stereotypy, priming

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..