Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     
     
     
     Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Prejudices and stereotypes against a different ethnical group. Study with priming method.
Written by (author):
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Předsudky a stereotypy vůči vybrané skupině obyvatel: studie s využitím metody primingu
Summary:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání sociálních předsudků a stereotypů vůči vybrané skupině obyvatel. Nejprve tedy teoreticky seznamuje s danou problematikou a následně tuto problematiku prakticky zkoumá pomocí primingové manipulace a kvantitativního výzkumu. Cílem této bakalářské práce je, na základě získaných informací, ověřit teorii, že primingová metoda má moc ovlivnit bezprostřední reakci respondentů. V teoretické části práce definuji základní pojmy týkající se této problematiky. Praktickou část tvoří práce se segmentem studentů, ta proběhla formou dotazníků a skupinových rozhovorů. Závěrem práce je shrnutí a zhodnocení celé problematiky, na kterou se bakalářská práce zaměřuje.
Key words:
předsudky, stereotypy, priming

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..