Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The influence of refugee crisis on attitudes of citizens of South Moravian Region to EU membership
Written by (author): Ing. Aneta Coufalová
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
Summary:Bakalářská práce se zabývá problematikou postojů občanů Jihomoravského kraje ke členství České republiky v Evropské unii a uprchlickou krizí jako možným faktorem ovlivňující tyto postoje. Tato práce se dělí na dva celistvé celky, kterými jsou teoretická část a empirická část. V teoretické části je představen vývoj evropské integrace od poválečné doby a začlenění České republiky do evropské integrace. Pro kapitolu Česká republika v Evropské unii byla použita autorkou napsaná seminární práce s názvem Proces vstupu ČR do EU, která byla vypracována v rámci studovaného předmětu a nebyla nikde veřejně publikována. Pomocí dotazníkového šetření v empirické části je zkoumáno, jak jsou občané spokojeni se členstvím ČR v EU, zdali jejich postoje a názory ke členství ovlivnila uprchlická krize a jaké jsou jejich postoje k uprchlíkům a imigrantům.
Key words:Česká republika, předsudky, postoje, uprchlická krize, Evropská unie, hodnocení, členství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..