Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
Autor: Ing. Aneta Coufalová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou postojů občanů Jihomoravského kraje ke členství České republiky v Evropské unii a uprchlickou krizí jako možným faktorem ovlivňující tyto postoje. Tato práce se dělí na dva celistvé celky, kterými jsou teoretická část a empirická část. V teoretické části je představen vývoj evropské integrace od poválečné doby a začlenění České republiky do evropské integrace. Pro kapitolu Česká republika v Evropské unii byla použita autorkou napsaná seminární práce s názvem Proces vstupu ČR do EU, která byla vypracována v rámci studovaného předmětu a nebyla nikde veřejně publikována. Pomocí dotazníkového šetření v empirické části je zkoumáno, jak jsou občané spokojeni se členstvím ČR v EU, zdali jejich postoje a názory ke členství ovlivnila uprchlická krize a jaké jsou jejich postoje k uprchlíkům a imigrantům.
Klíčová slova:Česká republika, předsudky, postoje, uprchlická krize, Evropská unie, hodnocení, členství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..