Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 

Contacts     
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Development of the migration potential of the border region Hrušovansko
Written by (author):
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vývoj migračního potenciálu příhraničního regionu Hrušovansko
Summary:
Cílem předkládané diplomové práce je analýza migračního potenciálu obyvatel příhraničního regionu Hrušovansko za prací do Rakouska. Vzhledem k blízkosti česko-rakouského hraničního přechodu a výhodám, které práce v Rakousku nabízí je zde totiž potenciál pro pracovní migraci Čechů poměrně značný. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Literární rešerše se zprvu zabývá hlavně samotným pojmem migrace, jejími druhy, historickým vývojem a následuje výpis povinností migrujících osob za prací do Rakouska. Porovnávány jsou také podmínky a nároky, které pracující lidé v obou státech mají. V empirické části je provedena analýza místního trhu práce, ovšem stěžejní část diplomové práce je založena na kvalitativním výzkumu -- dotazníkovém šetření místních obyvatel. Do interpretace výsledků se promítá i sekundární analýza dat, z dotazníkového šetření konaného na územní Hrušovanska v roce 2000 pod záštitou Univerzity Karlovy, jejíž výsledky jsou s některými daty současného průzkumu porovnávány.
Key words:
Česká republika, dotazníkové šetření, mikroregion, pracovní migrace, pracovní podmínky, Rakousko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..