Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Postoje Čechov k neeurópskym imigrantom v súvislosti s osobnostnými charakteristikami
Autor: Bc. Zuzana Zuzáková
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Postoje Čechov k neeurópskym imigrantom v súvislosti s osobnostnými charakteristikami
Abstrakt:Zuzáková, Z. Postoje Čechov k neeurópskym imigrantom v súvislosti s osobnostnými charakteristikami. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií, 2016. Vedúci bakalárskej práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk. Táto bakalárska práca sa venuje postojom Čechov k imigrantom prichádzajúcim zo zemí mimo Európy. Sústredím sa v nej hlavne na teóriu, že postoj človeka k tejto tématike je značne ovplyvnený jeho osobnostnými predpokladmi. Pri písaní som využila nado-budnuté poznatky z predmetov interkulúrna psychológia a sociológia. V teoretickej časti som sa zamerala na vysvetlenie pojmov s tématikou práce súvisiacich, ako napríklad: migrácia, menšina, osobnosť, predsudok. Práca sa opiera o päťfaktorový model osobnosti, tzv. Big Five model. Ten je taktiež predstavený v prvej, teoretickej časti práce. Dotazníky praktickej časti boli zostavené na základe manuálu českej verzie NEO päťfaktorového inventáru. Vyplývajú z nich informácie o predpoklade, že postoj jednotlivca nie je ovplyvnený iba situačnými, ale i osobnostnými predpokladmi (dispozičnými predpokladmi).
Kľúčové slová:osobnosť, migrácia, postoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..