Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

     
     
     
     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Advertising and consumer attitudes
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Reklama a postoje spotřebitelů
Summary:
Tato bakalářská práce Reklama a postoje spotřebitelů se dělí na dva celistvé celky, kterými jsou teoretická část a praktická část. Nejprve se v úvodu práce seznámíme s jejím tématem, cílem a strukturou. V první části, která je nazvaná teoretická, se budeme blíže zabývat nejen samotnou reklamou, ale i spotřebitelským chováním, neboť bez spotřebitelů by reklamy nebylo zapotřebí. Ve druhé části, která je nazvaná praktická, se pak podíváme na použitou metodologii pro marketingový výzkum a vyhodnocení dotazníku, který byl vyhotoven pro potřeby této práce a který zkoumal názory studentů z Mendelovy univerzity v Brně z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií na dnešní reklamy. Co si dnešní mladí lidé vlastně myslí o reklamách? Jaké názory na ně mají? Sledují je, či nikolivěk?
Key words:
Reklama, Spotřební chování, Marketingový mix, Studenti z FRRMS, Kvantitativní výzkum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..