Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 

     Lesson     Publications     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of Cialdini's sales principles efficiency in chosen company
Written by (author):
Ing. Petr Těšík
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza efektivity Cialdiniho principů prodeje ve vybrané firmě
Summary:
Tato bakalářská práce se zabývá psychologií přesvědčování a její aplikací v běžném životě, zejména tedy Cialdiniho principům přesvědčování. Cílem této práce je zjistit informovanost obchodních zástupců zkoumané firmy, tedy firmy Agrocentrum ZS, v problematice přesvědčování, dále aplikaci v praxi a zjistit názory a zkušenosti respondentů v této oblasti. Teoretická část se týká definic přesvědčování a manipulace podle různých představitelů, poté definováním základních pojmů v oblasti přesvědčování. Dále se práce bude zabývat Robertem Cialdinim a jeho přesvědčovacími principy. Jakožto praktická část jsou zpracovány a vyhodnoceny dotazníky od patnácti respondentů zkoumané firmy, s obecnými otázkami týkající se přesvědčování a se třemi stěžejními otázkami, které zjišťují, který princip přesvědčování se ve zkoumané firmě využívá nejvíce.
Key words:Přesvědčování, manipulace, Cialdiniho principy, obchodní zástupci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..