Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza efektivity Cialdiniho principů prodeje ve vybrané firmě
Autor: Ing. Petr Těšík
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza efektivity Cialdiniho principů prodeje ve vybrané firmě
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá psychologií přesvědčování a její aplikací v běžném životě, zejména tedy Cialdiniho principům přesvědčování. Cílem této práce je zjistit informovanost obchodních zástupců zkoumané firmy, tedy firmy Agrocentrum ZS, v problematice přesvědčování, dále aplikaci v praxi a zjistit názory a zkušenosti respondentů v této oblasti. Teoretická část se týká definic přesvědčování a manipulace podle různých představitelů, poté definováním základních pojmů v oblasti přesvědčování. Dále se práce bude zabývat Robertem Cialdinim a jeho přesvědčovacími principy. Jakožto praktická část jsou zpracovány a vyhodnoceny dotazníky od patnácti respondentů zkoumané firmy, s obecnými otázkami týkající se přesvědčování a se třemi stěžejními otázkami, které zjišťují, který princip přesvědčování se ve zkoumané firmě využívá nejvíce.
Klíčová slova:Přesvědčování, manipulace, Cialdiniho principy, obchodní zástupci

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..