Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

     Výučba
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Spokojenost obyvatel s životem a děním v dané obci
Autor:
Pracovisko:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Spokojenost obyvatel s životem a děním v dané obci
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na zjišťování spokojenosti obyvatel se životem a děním v obci. Pro výzkum byla vybrána obec Starovice. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu kvality života a analýzou obce Starovice. V praktické části jsou prezentovány výsledky z dotazníkového šetření. Na základě zjištěných údajů z dotazníkového šetření je shrnuto, zda jsou obyvatelé v obci spokojeni či nikoli.
Kľúčové slová:
kvalita života, obec, Starovice, dotazníkové šetření, rozvoj, spokojenost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..