Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

     
     
     
     
Vedené práce
     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
Abstrakt:
Záměrem této bakalářské práce bylo v rámci dotazníkového výzkumu zjistit a porovnat proenvironmentální jednání a postoje studentů odlišně profesně orientovaných středních škol v Šumperku. Při výběru středních škol byl brán ohled na jejich odlišnost z hlediska míry a formy zapojení Environmentální výchovy do vzdělávání. Výsledky této práce by měly zodpovědět, zda existuje spojení mezi proenvironmentálními postoji a jednání studentů a odborným zaměřením střední školy, kterou studují. Výzkum také zohledňuje věk studentů, který může hrát roli ve formování proenvironmentálních postojů a jednání u studentů.
Kľúčové slová:
environmentální výchova, proenvironmentální prostoje a jednání, ekologická gramotnost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..