Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Environmental Education of students in a chosen region
Written by (author): Ing. Hana Kubišová
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
Summary:Záměrem této bakalářské práce bylo v rámci dotazníkového výzkumu zjistit a porovnat proenvironmentální jednání a postoje studentů odlišně profesně orientovaných středních škol v Šumperku. Při výběru středních škol byl brán ohled na jejich odlišnost z hlediska míry a formy zapojení Environmentální výchovy do vzdělávání. Výsledky této práce by měly zodpovědět, zda existuje spojení mezi proenvironmentálními postoji a jednání studentů a odborným zaměřením střední školy, kterou studují. Výzkum také zohledňuje věk studentů, který může hrát roli ve formování proenvironmentálních postojů a jednání u studentů.
Key words:environmentální výchova, proenvironmentální prostoje a jednání, ekologická gramotnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..