Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty
     
Výučba
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
Abstrakt:Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, zda je vnímání vůdcovských kompetencí u osob na vedoucích postech determinováno pohlavím a věkem. Práce je strukturovaná na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části jsou rozebrány koncepty týkající se politického marketingu a leadershipu. V této části jsou také zpracovány genderové stereotypy, a to zejména v oblasti marketingu a managmentu, a v neposlední řadě kompetence a kvality úspěšného leadera. V empirické části se s využitím metody kvaziexperimentu, snažíme zodpovědět otázky, zda jsou pohlaví a věk vnímané jako důležité determinanty při hodnocení dílčích vůdcovských kompetencí. Výsledky této práce by měly zodpovědět, zda byla u respondentů při hodnocení kompetencí vnímána souvislost mezi pohlavím a věkem.
Kľúčové slová:Gender, Vůdcovské kompetence, Leadership

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..