Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

Kontakty
     
Výuka     
     
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
Autor:
Ing. Kateřina Kadlecová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
Abstrakt:Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, zda je vnímání vůdcovských kompetencí u osob na vedoucích postech determinováno pohlavím a věkem. Práce je strukturovaná na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části jsou rozebrány koncepty týkající se politického marketingu a leadershipu. V této části jsou také zpracovány genderové stereotypy, a to zejména v oblasti marketingu a managmentu, a v neposlední řadě kompetence a kvality úspěšného leadera. V empirické části se s využitím metody kvaziexperimentu, snažíme zodpovědět otázky, zda jsou pohlaví a věk vnímané jako důležité determinanty při hodnocení dílčích vůdcovských kompetencí. Výsledky této práce by měly zodpovědět, zda byla u respondentů při hodnocení kompetencí vnímána souvislost mezi pohlavím a věkem.
Klíčová slova:
Gender, Vůdcovské kompetence, Leadership

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..