Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Gamblig and its regulation in Brno
Written by (author): Bc. Monika Bartoňková
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hazard a jeho regulace v Brně
Summary:Bakalářská práce se věnuje regulaci hazardu se zaměřením na městskou část Brno-střed. Cílem práce je najít ideální řešení regulace hazardu v městské části Brno-střed a změny, které po zavedení regulace nastaly. V teoretické části najdeme definici hazardních her, vývoj hazardu v České republice, orgány dohlížející na hazard v ČR, náklady a výnosy vznikající hraním hazardních her. Dále jak se může problémovému hráčství předcházet a léčit ho, úpravu v legislativě, vývoj regulace hazardu v Brně-střed. V poslední kapitole najdeme, jak jsou na tom s regulací okolní městské části. V praktické části je zpracován dotazník, který přibližuje názor lidí, bydlících v Brně a jeho blízkosti na hazard a jeho regulaci. Celkové vyhodnocení praktické části nalezneme v kapitole shrnutí výsledků analýzy.
Key words:hazardní hry, regulace hazardu, Brno-střed, dotazníkové šetření

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..