Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of marketing strategies and consumer behavior in Nový Lískovec
Written by (author): Ing. Jana Vetešníková
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza marketingových strategií a spotřebitelského chování v lokalitě Nový Lískovec
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci velkých nadnárodních řetězců s porovnáním malých lokálních prodejen. V teoretické části se zabývám vlivem distribučních organizací na své okolí, dále jsou rozepsány možné způsoby propagace za využití marketingových nástrojů a jejich vlivu na spotřební chování. Empirická část se zabývá analýzou použité marketingové komunikace vybraných obchodů v lokalitě Nový Lískovec a v blízkém okolí. Zkoumány byly obchody Tesco, Albert a Můj obchod.
Key words:Marketingová komunikace, Marketingová komunikace, Tesco, Albert, Můj Obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..