Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Personal and professional competencies of manager
Written by (author): Bc. David Tuček
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Osobnostní a odborné kompetence manažera
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá osobnostními a odbornými kompetencemi manažera. Jejím cílem je prostřednictvím dotazníkového šetření analyzovat a srovnat osobnostní typ studentů tří vybraných vysokých škol v Brně manažersky zaměřených fakult. Určení osobnostních typů studentů bude vycházet z typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). V teoretické části je zpracován přehled teoretických poznatků odborníků zabývající managementem, manažerskými kompetencemi, emoční inteligencí a osobností manažera. Předmětem praktické části je využití poznatků, získaných v části teoretické k naplnění stanovených cílů bakalářské práce a následně jejich zhodnocení. V závěru práce jsou shrnuty výsledky práce a dále taky uvedení limitů výzkumu a doporučení do budoucna.
Key words:Management, Emoční inteligence, Osobnost manažera, Manažer, Kompetence

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..