Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Osobnostní a odborné kompetence manažera
Autor: Bc. David Tuček
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Osobnostní a odborné kompetence manažera
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá osobnostními a odbornými kompetencemi manažera. Jejím cílem je prostřednictvím dotazníkového šetření analyzovat a srovnat osobnostní typ studentů tří vybraných vysokých škol v Brně manažersky zaměřených fakult. Určení osobnostních typů studentů bude vycházet z typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). V teoretické části je zpracován přehled teoretických poznatků odborníků zabývající managementem, manažerskými kompetencemi, emoční inteligencí a osobností manažera. Předmětem praktické části je využití poznatků, získaných v části teoretické k naplnění stanovených cílů bakalářské práce a následně jejich zhodnocení. V závěru práce jsou shrnuty výsledky práce a dále taky uvedení limitů výzkumu a doporučení do budoucna.
Klíčová slova:Management, Emoční inteligence, Osobnost manažera, Manažer, Kompetence

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..