Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Specifika postavení žen na trhu práce
Autor: Bc. Robin Stejskal
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Specifika postavení žen na trhu práce
Abstrakt:Cílem bakalářské práce bylo zpracování výzkumu sloužícího ke zjištění názorů zaměstnanců Mendelovy univerzity ohledně problematiky rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a Mendelově univerzitě. V první části je zpracován přehled teoretických poznatků odborníků, zabývajících se problematikou rovnosti mužů a žen na trhu práce, signifikantními ukazateli zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ukazatelů rozdílu v příjmech mužů a žen. Druhá část je vlastním předmětem práce. Po prostudování odborné literatury k dané problematice jsem přistoupil k samotnému výzkumu rovných příležitostí mužů a žen a zpracování výsledků výzkumu. V závěru jsou shrnuty výsledky práce včetně uvedení limitů výzkumu a doporučení do budoucna.
Klíčová slova:výzkum, diskriminace, gender, Mendelova univerzita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..