Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:The process of integration of foreigners to Czech society
Autor: Bc. Lucie Nahodilová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:The Process of Integration of Foreigners to Czech Society
Abstrakt:Nahodilova, L. The process of integration of foreigners to Czech society. Bachelor thesis, Mendel University in Brno, Faculty of Regional Development and International Studies, 2015. Supervisor of Bachelor Thesis: Ing. Mgr. Jiří Čeněk. Bachelor thesis on the topic "The process of integration of foreigners to Czech society" gives the main attention to the question to integration of Vietnamese immigrants to the Czech culture. The main objective of this work is to provide a view on this issue through the eyes of Vietnamese minority and to determine whether these citizens are able to adapt to the cultural environment of foreign countries and how they go through this process. Specifically, this thesis examines the integration process within the territorial and cultural environment of the Czech Republic. The theoretical part is based on knowledge of intercultural psychology and intercultural communication. The whole research, data and information that were discovered through the research are presented in the empirical part, which attention is focused on how surveyed respondents perceive the local environment, population, what causes them the biggest troubles, and what relationship they have to the Czech Republic.
Kľúčové slová:Vietnam, Immigrants, The Czech Republic, Vietnamese, Language

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..