Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Autor: Bc. Zuzana Bakiş
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá procesem adaptace českých občanů na cizí kulturu konkrétně na tureckou kulturu. Práce je zaměřena na to, jak Češi vnímají tureckou kulturu a na to, jak se jí dokáží přizpůsobit. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti interkulturní psychologie, jako například kultura, národ, akulturace, adaptace, kulturní šok a podobně. Dále jsou představeny dimenze národních kultur podle Geerta Hofstedeho a následně je na základě tohoto výzkumu porovnána česká a turecká národní kultura. Praktická část se věnuje interpretaci výsledků rozhovorů, které byly provedeny s Čechy žijícími v Turecku. Výsledky rozhovorů vypovídají o tom, jak Češi vnímají tureckou kulturu a Turky, a jak se v tomto odlišném kulturním prostředí přizpůsobují.
Kľúčové slová:kultura, akulturace, adaptace, kulturní šok, přizpůsobení, dimenze národních kultur, Turecko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..