Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Autor: Bc. Zuzana Bakiş
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá procesem adaptace českých občanů na cizí kulturu konkrétně na tureckou kulturu. Práce je zaměřena na to, jak Češi vnímají tureckou kulturu a na to, jak se jí dokáží přizpůsobit. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti interkulturní psychologie, jako například kultura, národ, akulturace, adaptace, kulturní šok a podobně. Dále jsou představeny dimenze národních kultur podle Geerta Hofstedeho a následně je na základě tohoto výzkumu porovnána česká a turecká národní kultura. Praktická část se věnuje interpretaci výsledků rozhovorů, které byly provedeny s Čechy žijícími v Turecku. Výsledky rozhovorů vypovídají o tom, jak Češi vnímají tureckou kulturu a Turky, a jak se v tomto odlišném kulturním prostředí přizpůsobují.
Klíčová slova:kultura, akulturace, adaptace, kulturní šok, přizpůsobení, dimenze národních kultur, Turecko

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..