Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The integration of Vietnamese minority in Nové Město na Moravě
Written by (author): Ing. Kristýna Staňková
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě
Summary:Staňková, Kristýna. Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2015. Vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk. Bakalářská práce se zabývá integrací vietnamské menšiny na konkrétním území. Záměrem této bakalářské práce je analyzovat proces adaptace a akulturace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě a její strategie. Teoretická část popisuje přístupy a metody z oblasti interkulturní psychologie a interkulturní komunikace. V této části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou a stručně vystiženy odlišnosti v kulturních hodnotách zkoumané menšiny. V praktické části bakalářské práce jsou uvedeny obecné údaje o vietnamské menšině v Novém Městě na Moravě a interpretovány výsledky pozorování a rozhovorů, které byly provedeny s vybranými rodinami.
Key words:kultura, kulturní odlišnosti, předsudky, komunikace, akulturace, přizpůsobení, vietnamská menšina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..