Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě
Autor: Ing. Kristýna Staňková
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě
Abstrakt:Staňková, Kristýna. Integrace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2015. Vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk. Bakalářská práce se zabývá integrací vietnamské menšiny na konkrétním území. Záměrem této bakalářské práce je analyzovat proces adaptace a akulturace vietnamské menšiny v Novém Městě na Moravě a její strategie. Teoretická část popisuje přístupy a metody z oblasti interkulturní psychologie a interkulturní komunikace. V této části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou a stručně vystiženy odlišnosti v kulturních hodnotách zkoumané menšiny. V praktické části bakalářské práce jsou uvedeny obecné údaje o vietnamské menšině v Novém Městě na Moravě a interpretovány výsledky pozorování a rozhovorů, které byly provedeny s vybranými rodinami.
Klíčová slova:kultura, kulturní odlišnosti, předsudky, komunikace, akulturace, přizpůsobení, vietnamská menšina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..