Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The process of adaptation of foreign MENDELU students to the Czech culture
Written by (author): Ing. Jan Jurásek
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Proces adaptace zahraničních studentů MENDELU na českou kulturu
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá procesem adaptace zahraničních studentů Mendelovy univerzity na jiné kulturní prostředí. Práce je zaměřena zejména na schopnost zahraničních studentů zapojit se do normálního života v cizí kultuře. V teoretické části jsou rozebrány základními pojmy a poznatky, které jsou s touto tématikou úzce spjaty. Literární rešerše se opírá zejména o dva významné odborníky v oblasti této problematiky J. W. Berryho a Geerta Hofstedeho. Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu, kterého se zúčastnilo 41 zahraničních studentů Mendelovy univerzity z devatenácti různých zemí. Tento výzkum byl proveden pomocí Cross-Cultural Adaptability Inventory (Inventář interkulturární adaptability), který slouží ke stanovení silných a slabých stránek adaptability jedinců. Výsledky výzkumu slouží k posouzení schopností zahraničních studentů vyrovnávat se se změnami prostředí a interakcemi s jinými druhy mentalit, různými zvyky a tradicemi.
Key words:kultura, Cross-Cultural Adaptability Inventory, národ, etnikum, etnikum, Mendelova univerzita, zahraniční studenti, kulturní šok, adaptace, akulturace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..