Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Proces adaptace rusky mluvících studentů v ČR
Autor: Bc. Zdeňka Hejzlarová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Proces adaptace rusky mluvících studentů v ČR
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou interkulturní adaptace rusky mluvících studentů v ČR, teoretická část vysvětluje termíny související s kulturou, podrobněji zkoumá problematiku kulturního šoku a definuje interkulturní adaptaci, dále předkládá základní data o studentech z Ruska, Ukrajiny a dalších zemí a rovněž zkoumá studie vytvořené nejen českými vědci, jež se zabývají rusky mluvící komunitou. Praktická část představuje autorský výzkum týkající se rusky mluvících studentů v České republice a analyzuje výsledky. Pro tento účel byl nejprve proveden před-výzkum ve formě dotazníku, který zkoumal Adaptaci studentů MENDELU a následně byla použita česká verze dotazníku převzatého z anglického Cross-Cultural Adaptability Inventory (CCAI). Následně byly, v případě zájmu, vytvořeny osobnostní profily respondentů.
Klíčová slova:kultura, akulturace, interkulturní adaptabilita, kulturní šok, rusky mluvící studenti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..