Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

Kontakty          Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
Autor:
Pracovisko:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
Abstrakt:
Doležalová, N. Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2015. Vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk Bakalářská práce se zabývá adaptací interkulturních partnerství na českou kulturu, respektive adaptací partnerů-cizinců na českou kulturu a jejich schopnost komunikovat, vychovávat děti a pracovat v českém prostředí a sžít se s českou kulturou. V teoretické části jsou popsány pojmy související s kulturou, interkulturní komunikací, interkulturním partnerstvím a jejich přínosy a příkoří. Krátce jsou také zmíněny pojmy související s národem a národní identitou. Část práce je věnována problémům v interkulturních partnerstvích, konkrétně komunikaci a jazyku, kterým hovoří, výchově dětí a bilingvismu u dětí, výběru místa pobytu, postojům okolí a v neposlední řadě kulturnímu šoku. Se všemi těmito problémy se setkává velká většina interkulturních partnerství během společného soužití. Praktická část bakalářské práce interpretuje výsledky rozhovorů, které byly pořízeny se smíšenými partnerstvími, která se rozhodla usadit se v České republice. Partneři -- cizinci jsou různých národností, většina jich však pochází z východní či jižní Evropy. Dva z dotazovaných partnerů-cizinců pochází z Nizozemí. Z těchto rozhovorů jsou získány informace o tom, jak se těmto interkulturním partnerstvím podařilo adaptovat na českou kulturu a sžít se s ní.
Kľúčové slová:
kulturní šok, adaptace, náboženství, akulturace, jazyková bariéra, interkulturní partnerství, asimilace, bilingvismus, přizpůsobení, Česká republika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..