Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 

     Lesson     Publications
     
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The issues of inter-cultural partnership and adaptation on czech culture
Written by (author): Ing. Nikola Doležalová
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
Summary:
Doležalová, N. Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2015. Vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk Bakalářská práce se zabývá adaptací interkulturních partnerství na českou kulturu, respektive adaptací partnerů-cizinců na českou kulturu a jejich schopnost komunikovat, vychovávat děti a pracovat v českém prostředí a sžít se s českou kulturou. V teoretické části jsou popsány pojmy související s kulturou, interkulturní komunikací, interkulturním partnerstvím a jejich přínosy a příkoří. Krátce jsou také zmíněny pojmy související s národem a národní identitou. Část práce je věnována problémům v interkulturních partnerstvích, konkrétně komunikaci a jazyku, kterým hovoří, výchově dětí a bilingvismu u dětí, výběru místa pobytu, postojům okolí a v neposlední řadě kulturnímu šoku. Se všemi těmito problémy se setkává velká většina interkulturních partnerství během společného soužití. Praktická část bakalářské práce interpretuje výsledky rozhovorů, které byly pořízeny se smíšenými partnerstvími, která se rozhodla usadit se v České republice. Partneři -- cizinci jsou různých národností, většina jich však pochází z východní či jižní Evropy. Dva z dotazovaných partnerů-cizinců pochází z Nizozemí. Z těchto rozhovorů jsou získány informace o tom, jak se těmto interkulturním partnerstvím podařilo adaptovat na českou kulturu a sžít se s ní.
Key words:kulturní šok, adaptace, náboženství, akulturace, jazyková bariéra, interkulturní partnerství, asimilace, bilingvismus, přizpůsobení, Česká republika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..