Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
Autor: Ing. Nikola Doležalová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
Abstrakt:Doležalová, N. Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2015. Vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk Bakalářská práce se zabývá adaptací interkulturních partnerství na českou kulturu, respektive adaptací partnerů-cizinců na českou kulturu a jejich schopnost komunikovat, vychovávat děti a pracovat v českém prostředí a sžít se s českou kulturou. V teoretické části jsou popsány pojmy související s kulturou, interkulturní komunikací, interkulturním partnerstvím a jejich přínosy a příkoří. Krátce jsou také zmíněny pojmy související s národem a národní identitou. Část práce je věnována problémům v interkulturních partnerstvích, konkrétně komunikaci a jazyku, kterým hovoří, výchově dětí a bilingvismu u dětí, výběru místa pobytu, postojům okolí a v neposlední řadě kulturnímu šoku. Se všemi těmito problémy se setkává velká většina interkulturních partnerství během společného soužití. Praktická část bakalářské práce interpretuje výsledky rozhovorů, které byly pořízeny se smíšenými partnerstvími, která se rozhodla usadit se v České republice. Partneři -- cizinci jsou různých národností, většina jich však pochází z východní či jižní Evropy. Dva z dotazovaných partnerů-cizinců pochází z Nizozemí. Z těchto rozhovorů jsou získány informace o tom, jak se těmto interkulturním partnerstvím podařilo adaptovat na českou kulturu a sžít se s ní.
Klíčová slova:kulturní šok, adaptace, náboženství, akulturace, jazyková bariéra, interkulturní partnerství, asimilace, bilingvismus, přizpůsobení, Česká republika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..