Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

Kontakty
     
Výučba
     
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru je čitateľa uviesť do problematiky akulturácie a faktorov, ktoré ovplyvňujú adaptáciu jedinca na odlišné kultúrne prostredie. Práca je rozdelená do piatich kapitol, pričom úvodná časť práce je venovaná definovaniu pojmov, ktoré sú kľúčovými v tejto problematike, a ktoré sú častokrát zamieňané. Vzhľadom na súčasný multikultúrny svet považujeme za dôležité, zaoberať sa priebehom akulturácie a faktormi, ktoré ovplyvňujú tento proces. To, aký priebeh a výsledok budem mať akulturačný proces je odrazom zvolenia si akulturačnej stratégie, ktoré sú tiež v práci popísané. Povahe českej kultúry je v práci venovaná samostatná kapitola, v ktorej si české vzorce správania definujeme na základe Hofstedeho dimenzií. Výsledkom skúmania danej problematiky a praktickej časti by malo byť zistenie či sa českých študentov táto problematika týka, vzhľadom k tomu, že išlo o ich dobrovoľné rozhodnutie. Na základe vyhodnotenia praktickej časti sme chceli potvrdiť alebo naopak vyvrátiť platnosť modelu U krivky.
Kľúčové slová:
adaptácia, akulturácia, akulturačné stresory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..