Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu
Autor: Bc. Ivana Adamišínová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru je čitateľa uviesť do problematiky akulturácie a faktorov, ktoré ovplyvňujú adaptáciu jedinca na odlišné kultúrne prostredie. Práca je rozdelená do piatich kapitol, pričom úvodná časť práce je venovaná definovaniu pojmov, ktoré sú kľúčovými v tejto problematike, a ktoré sú častokrát zamieňané. Vzhľadom na súčasný multikultúrny svet považujeme za dôležité, zaoberať sa priebehom akulturácie a faktormi, ktoré ovplyvňujú tento proces. To, aký priebeh a výsledok budem mať akulturačný proces je odrazom zvolenia si akulturačnej stratégie, ktoré sú tiež v práci popísané. Povahe českej kultúry je v práci venovaná samostatná kapitola, v ktorej si české vzorce správania definujeme na základe Hofstedeho dimenzií. Výsledkom skúmania danej problematiky a praktickej časti by malo byť zistenie či sa českých študentov táto problematika týka, vzhľadom k tomu, že išlo o ich dobrovoľné rozhodnutie. Na základe vyhodnotenia praktickej časti sme chceli potvrdiť alebo naopak vyvrátiť platnosť modelu U krivky.
Klíčová slova:adaptácia, akulturácia, akulturačné stresory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..