Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interkulturní specifika komunikace v organizaci
Autor: Bc. Eva Kákošová
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Interkultúrne špecifiká komunikácie v organizácii
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá rozdielnosťami v konaní jedincov v interkultúrnom prostredí, s cieľom špecifikácie kľúčových poznatkov, ktoré objasňujú problematiku pri komunikácii dvoch kultúr v rámci jednej organizácie. Teoretická časť vychádza z poznatkov interkultúrnej komunikácie a interkultúrnej psychológie. Je štrukturalizovaná na tri časti, kde sa každá časť systematicky zameriava na vysvetlenie a výklad teoretických poznatkov v prospech kľúčového výrazu zvolenej témy. Prvá časť sa zaoberá predovšetkým podstatou interkultúrnej komunikácie, interkultúrnych bariér pri komunikácii a jej významom v pracovnom prostredí. Druhá časť porovnáva kultúrne rozdiely medzi českou a nemeckou spoločnosťou, vzťahujúce sa ku kultúrnym dimenziám a štandardom na základe výskumov Geerta Hofstedeho a Nového s Schroll-Machl. Tretia pasáž z teoretickej časti sa venuje interkultúrnym kompetenciám a metódam interkultúrneho tréningu. V praktickej časti sú interpretované výsledky z rozhovorov, ktoré boli zrealizované v spolupráci s nemeckými a českými lekármi na nemeckej klinike. Bakalárska práca je zameraná na zmapovanie názorov a vnímania, ako aj identifikáciu problémov medzi českými a nemeckými pracovníkmi v spoločnom pracovnom prostredí.
Klíčová slova:komunikácia v organizácii, interkultúrne kompetencie, interkultúrna komunikácia, kultúrne štandardy, kultúrne dimenzie, Česká republika, Nemecká spolková republika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..