Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Specific position of women at the labor market in the selected region
Written by (author): Ing. Monika Havlíková
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Specifika postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu
Summary:Bakalářská práce se zabývá specifiky postavení žen na trhu práce v Jihomoravském kraji. Teoretická část práce se nejprve zaměřuje na definování základních pojmů, jako jsou trh práce, rovnost žen a mužů, feminismus, diskriminace apod. Dále se práce zabývá sledováním rozdílného postavení žen a mužů, jejich nerovným odměňováním a slaďováním rodinného a pracovního života. Poté popisuje ženy vyskytující se na manažerských pozicích a manažerské pozice z pohledu celé Evropské unie. V praktické části bylo provedeno šetření prostřednictvím rozhovorů. Jejich cílem bylo zmapovat názory žen manažerek, pracujících v cestovním ruchu na území Jihomoravského kraje, na problematiku nerovného postavení žen a mužů.
Key words:trh práce, gender, rovnost žen a mužů, diskriminace, manažerské pozice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..