Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Autor: Bc. Veronika Štěpánková
Pracovisko:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá teorii adaptace jedinců na cizí kulturní prostředí. Pozornost je konkrétně soustředěna na schopnost českých občanů komunikovat, pracovat a žit v odlišném prostředí indonéské kultury. Teoretická část vychází z poznatků interkulturní psychologie a komunikace. V této části bakalářské práce jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí se zmiňovanými teoriemi, jako například: kultura, národ, etnocentrismus, stereotypy, kulturní šok, akulturace nebo adaptace. Je zde také představen výzkum o národních kulturách Geerta Hofstedeho. Na základě tohoto výzkumu je porovnána česká národní kultura s indonéskou národní kulturou. Jsou vymezeny jejich podobnosti a jejich rozdílnosti. Dále jsou zmíněny modely akulturace a teorie adaptace. V praktické části bakalářské práce jsou interpretovány výsledky z rozhovorů a dotazníků, které byly pořízeny ve spolupráci s českými občany, kteří žijí v Indonésii konkrétně na ostrově Bali. Dotazníky byly sestaveny dle vzoru CCAI (Cross Cultural Adaptability Inventory). Z rozhovorů a dotazníku vyplývají informace o tom, jak čeští občané vnímají indonéskou kulturu a zda jsou schopní v tomto odlišném prostředí efektivně fungovat.
Kľúčové slová:
akulturace, kulturní šok, přizpůsobení, Cross Cultural Adaptability Inventory, adaptace, národní kultura, Bali, Indonésie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..