Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The process of adaptability of czech people in foreign countries
Written by (author): Bc. Veronika Štěpánková
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá teorii adaptace jedinců na cizí kulturní prostředí. Pozornost je konkrétně soustředěna na schopnost českých občanů komunikovat, pracovat a žit v odlišném prostředí indonéské kultury. Teoretická část vychází z poznatků interkulturní psychologie a komunikace. V této části bakalářské práce jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí se zmiňovanými teoriemi, jako například: kultura, národ, etnocentrismus, stereotypy, kulturní šok, akulturace nebo adaptace. Je zde také představen výzkum o národních kulturách Geerta Hofstedeho. Na základě tohoto výzkumu je porovnána česká národní kultura s indonéskou národní kulturou. Jsou vymezeny jejich podobnosti a jejich rozdílnosti. Dále jsou zmíněny modely akulturace a teorie adaptace. V praktické části bakalářské práce jsou interpretovány výsledky z rozhovorů a dotazníků, které byly pořízeny ve spolupráci s českými občany, kteří žijí v Indonésii konkrétně na ostrově Bali. Dotazníky byly sestaveny dle vzoru CCAI (Cross Cultural Adaptability Inventory). Z rozhovorů a dotazníku vyplývají informace o tom, jak čeští občané vnímají indonéskou kulturu a zda jsou schopní v tomto odlišném prostředí efektivně fungovat.
Key words:akulturace, kulturní šok, přizpůsobení, Cross Cultural Adaptability Inventory, adaptace, národní kultura, Bali, Indonésie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..