Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Autor: Bc. Veronika Štěpánková
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Proces adaptace českých občanů na cizí kulturu
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá teorii adaptace jedinců na cizí kulturní prostředí. Pozornost je konkrétně soustředěna na schopnost českých občanů komunikovat, pracovat a žit v odlišném prostředí indonéské kultury. Teoretická část vychází z poznatků interkulturní psychologie a komunikace. V této části bakalářské práce jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí se zmiňovanými teoriemi, jako například: kultura, národ, etnocentrismus, stereotypy, kulturní šok, akulturace nebo adaptace. Je zde také představen výzkum o národních kulturách Geerta Hofstedeho. Na základě tohoto výzkumu je porovnána česká národní kultura s indonéskou národní kulturou. Jsou vymezeny jejich podobnosti a jejich rozdílnosti. Dále jsou zmíněny modely akulturace a teorie adaptace. V praktické části bakalářské práce jsou interpretovány výsledky z rozhovorů a dotazníků, které byly pořízeny ve spolupráci s českými občany, kteří žijí v Indonésii konkrétně na ostrově Bali. Dotazníky byly sestaveny dle vzoru CCAI (Cross Cultural Adaptability Inventory). Z rozhovorů a dotazníku vyplývají informace o tom, jak čeští občané vnímají indonéskou kulturu a zda jsou schopní v tomto odlišném prostředí efektivně fungovat.
Klíčová slova:akulturace, kulturní šok, přizpůsobení, Cross Cultural Adaptability Inventory, adaptace, národní kultura, Bali, Indonésie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..