Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě
Autor: Ing. Artur Demartini
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě
Abstrakt:Demartini A. - Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě. Bakalář-ská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a meziná-rodních studií, 2014. Vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk. Práce se zabývá analýzou vztahu brněnského obyvatelstva s muslimskou komunitou v Brně. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, stručně popisuje islám a přináší pohled na islám na území České republiky. Praktická část je potom založena na kvantitativním výzkumu s použitím elektronického dotazníku, který má zjistit postoje, předsudky a informovanost obyvatel Brna o muslimské minoritě.
Klíčová slova:Brno, vztahy, Česká republika, islám, postoje, majorita, minorita, muslim

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..